НЯКОЙ КАТО ТЕБ

Предателство

December6

 

О, свят нищожен, свят неудържим,

в свойте низки страсти и “мечти”.

Самоубиец, грозна твар, неумолим

предател на твореца, който те “роди”!

Къде е красотата, твоята невинност, простота,

къде е тишината мъдра, любовта?!

Къде е Югът, волните криле размахал,

къде са вярата, животът и борбата?!

Кой демон черни се всели в теб,

кой те подмами с усмивка блага?!

Кой със страстни устни ти прошепна “Вярвай в мен!”

и ти повярва на слепец?! Предател!

О, прошка няма за нелепите дела,

къде е границата между истината и лъжата!

Светът е сринат, няма идеали,

светът е яма, черна яма!

Умряха ценностите, умряхме ний,

които някога обичахме се, някога…

И сълзите ни сладки бяха,

а вече са отрова за душата!

Изсъхна лотосът, угаснаха звездите,

прекършена е шията на лебеда,

и слънцето почерни се, и падна мрак и свърши се!

Това беше краят!

Награда по-голяма за предадената вяра НЯМА!

Email will not be published

Website example

Your Comment: